Najlepsze produkty towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku i oferujących polisy na życie w jednym, rzetelnym rankingu ubezpieczeń. Sprawdź i porównaj teraz!

1. AXA – Złoty Środek
Funkcja inwestycyjna produktu
Indywidualne dopasowanie sposobu inwestycji
Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia i czasu trwania polisy
Umowy dodatkowe: np.: trwały uszczerbek i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
2. Aviva – Nowa Perspektywa
Ubezpieczenia obejmuje 40 poważnych chorób
Korzystanie z prywatnej opieki medycznej przez rodzinę ubezpieczonego
Rekompensata w sytuacji braku możliwości pracy zarobkowej
Umowy dodatkowe, np.: Pakiet Medyczny Bądź Zdrów
3. UBEZPIECZENIAONLINE.PL
Platforma umożliwiające porównanie polis na życie
20 Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu
Indywidualne dopasowanie oferty
Bezpłatna wycena
Prosty formularz do wypełnienia w kilka chwil
4. PZU – Ochrona +
Stała składka w trakcie trwania umowy
Czas trwania umowy od 5 lat
Wybór sumy ubezpieczenia
Umowy dodatkowe, np.: na wypadek ciężkiej choroby / leczenia szpitalnego / operacji / złamania kości

5. ALLIANZ – Plan pełnej ochrony
Przedział wiekowy ubezpieczonego 18-70 lat
Składka od 50 zł miesięcznie
Długość trwania umowy już od 1 roku
Wypłata świadczenia dziennego za pobyt w szpitalu
Zmiana sumy ubezpieczenia w trakcie obowiązywania polisy
11 umów dodatkowych w rozszerzeniu

6. METLIFE – MetLife Protection
Czas trwania ochrony od 5 do 30 lat
Wiek ubezpieczonego w przedziale 18-70 lat
Zabezpieczenie kredytu hipotecznego
3 opcjonalne ubezpieczenia (pobyt w szpitalu, jedno z 7 poważnych zdarzeń, śmierć wskutek NW)

7. GENERALI – ProFamilia
Składka już od 70 zł miesięcznie
Rozszerzenie polisy o 22 umowy dodatkowe
Możliwość zmiany sumy ubezpieczenia
Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

8. NATIONALE NEDERLANDEN – Ochrona +
Możliwość zawarcia umowy w przedziale czasowym 5-30 lat
Stała wysokość składki
Wypłata świadczenia bez konieczności procedury spadkowej
Umowy dodatkowe Dla Zdrowia i Na Wszelki Wypadek

9. CONCORDIA – Życie Casco
Szeroki przedział wiekowy 16-70 lat
Polisa z sumą ubezpieczenia do 200 tys. zł bez badań medycznych
Ochrona ubezpieczeniowa już następnego dnia od podpisania umowy
Stała wysokość składki bez względu na wiek ubezpieczonego
Dowolne kształtowanie sumy ubezpieczenia

10. WARTA – Warta dla Ciebie i Rodziny
Oferta skierowana do osób w przedziale wiekowym 18-67 lat
Ochrona od 33 zł miesięcznie
Wysokość składki nie jest zależna od wieku ani od płci tylko zakresu ubezpieczenia
Wybór polisy podstawowej, Plus lub Premium
Assistance medyczny jako umowa dodatkowa Życie i Zdrowie Rodziny