Polisa z tytułu urodzenia dziecka bez karencji. Czy takie polisy istnieją?

W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć polisy, które gwarantują wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. Jeżeli kobieta planuje ciążę, powinna zastanowić się nad tego typu ubezpieczeniem. Może skorzystać z niego w ramach ubezpieczenia grupowego np. w domu pracy lub ubezpieczenia indywidualnego. Należy pamiętać, że większości przypadków przyszła matka będzie mogła przystąpić do tej polisy przed wejściem w ciążę. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły narzucają 9-12 miesięczną karencję. Oznacza to, że jeżeli w tym okresie kobieta urodzi dziecko, nie zostanie jej wypłacone świadczenie. 

Zdarzają się jednak wyjątki. Są na rynku ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka bez karencji. Tego typu polisy można spotkać w urzędach pracy, gdzie pracodawca indywidualnie negocjuje warunki ubezpieczenia grupowego dla naszych pracowników z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeżeli w danej polisie nie obowiązuje karencja, oznacza to, że przystąpić może do niej kobieta, jaka jest aktualnie w ciąży. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju ubezpieczenie jest rzadkością i występuje tylko w ramach ubezpieczenia grupowego.